SEO vodič – Metrični sistemi za merjenje optimizacije

SEO vodič – Merjenje uspeha optimizacije
26. februarja 2014
Konferenca Google AdWords postregla z novimi dognanji
13. marca 2014

SEO vodič – Metrični sistemi za merjenje optimizacije

Kar se tiče organske optimizacije, je dokaj težko slediti posameznim elementom iskalnikovih algoritmov, saj ti podatki niso javni niti dovolj raziskani. Vseeno pa se lahko poslužujemo kombinacije različnih taktik, s pomočjo katerih si lahko ustvarimo mnenje o pozitivnih oz. negativnih razvrščevalnih znakih.

METRIKA S STRANI ISKALNIKOV

Na tem mestu podajamo seznam orodja /metrike s strani iskalnikov:

GOOGLE
Google Site Query:
e.g., site:seomoz.org
– uporabna stran, na kateri lahko vidite število indeksiranih strani na določeni domeni. Pri tem lahko dodajate določene parametre… Primer:stran seomoz.org/bloginurl:tools – bo pokazala le tiste strani v Googlovem seznamu, ki se nahajajo v blogu in vsebujejo besedo »orodje« v URL-ju. Več o tem si lahko preberete tukaj: http://moz.com/blog/indexation-for-seo-real-numbers-in-5-easy-steps.

Googlovi trendi:
Google.com/Trends  –
na tem mestu izveste vse o poizvedovanju glede na določene ključne besede in popularne trende skozi čas.

Google trendi

Google Trends for Websites
Trends.Google.com/websites (
http://www.google.com/trends/) – tukaj boste našli podatke za spletne strani glede na Googlove podatkovne vire.

Google Insights for Search
google.com/insights/search
– to orodje priskrbi podatke o regijski uporabi in popularnosti določenih ključnih besed.

BING
Bing Site Query
e.g., site:seomoz.org
– tako kot Yahoo in Google tudi Bing podaja število strani v svojem seznamu glede na določeno spletno stran.

Bing IP Query
e.g., ip:216.176.191.233 –
to poizvedovanje bo pokazalo število strani, ki jih je Microsoft našel na določenem IP naslovu.

Microsoft Ad Intelligence
Microsoft Advertising:
http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/bing-ads-intelligence – tu najdete seznam ključnih besed in drugih orodij, ki so priskrbljena s strani Microsofta z namenom iskalnega in prikazovalnega oglaševanja, ki ga lahko s pridom uporabimo pri optimizaciji.

SEOMOZ
Metrika določene strani
Page Authority –
Page Authority napoveduje verjetnost, da se bo določena stran dobro uvrstila med iskalne zadetke ne glede na vsebino.

mozRank: http://moz.com/learn/seo/mozrank  – mozRank se nanaša na logaritmično deset mestno merjenje globalne povezave avtoritete (popularnosti). Iskalniki pogosto razvrščajo strani z višjo avtoriteto pred strani z nižjo avtoriteto.

Mozrank

mozTrust :
http://moz.com/learn/seo/moztrust – podobno kot mozRank je tudi mozTrust distribuiran skozi povezave.

Metrika določene domene

Domain Authority – avtoriteta domene napoveduje kako dobro se bo spletna stran uvrstila na določeno domeno. Večja kot je avtoriteta domene, večji je potencial za individualno stran, da se na domeni visoko uvrsti.

MoztrustDomain mozRank – Domain-level mozRank (DmR) izračuna popularnost določene domene glede na ostale spletne domene. To velja tako za izvorne domene kot za poddomene. Ta metrika uporablja isti algoritem kot mozRank, čeprav ga aplicira zgolj na “domain-level link graph”. (pogled na splet, ki uzre domene kot celote in ne kot individualne strani). Pogled na splet iz tega vidika ponuja dodaten vpogled na splošno avtoriteto domene.

Domain mozTrust – tako kot se mozRank lahko aplicira na raven domene tako se lahko tudi mozTrust (le da so v igri domene in ne spletne strani).

 

Današnji SEO SLOVAR:
MozRank
predstavlja uvrstitev na seznam glede na popularnost. Stran si zasluži prostor na MozRank lestvici glede na število in kvaliteto povezav, ki vodijo k njimi. Čim višja je kvaliteta vhodnih povezav, tem višji je MozRank.

MozTrust podobno kot MozRank beleži zaupanje. Če pridobimo povezave iz preverjenih virov (kot so npr. domače strani večjih univerz ali vladnih ustanov), smo uvrščeni na lestvici višje kot če prejemamo povezave iz manjših oz. manj pomembnih virov.

Domača naloga:
Preverite uvrstitev vaše spletne strani v zgoraj navedenih metričnih sistemih ter izdelajte poročilo, v katerem boste navedli stopnjo uvrstitve glede na posamezni sistem. Rezultate nato primerjajte z rezultati vaše konkurence…