SEO Vodič – Spletni zemljevidi

SEO Vodič – Strategija gradnje povezav
30. januarja 2014
Google AdWords – Ocena kakovosti
5. februarja 2014

Današnji prispevek govori o različnih oblikah spletnih zemlevidov, ki jih potrebujejo iskalniki, če si želimo zagotoviti hiter in enostaven dostop do naše spletne vsebine. Preleteli bomo splošne elemente oz. orodja, ki jih podpirajo iskalniki:

1. Spletni zemljevidi
Zemljevidi pomagajo iskalnikom najti in razvrstiti vsebino vaše spletne strani, ki je sami po vsej verjetnosti niso našli nikjer drugje. Zemljevidi lahko obstajajo v različnih formatih in lahko izpostavijo več različnih tipov vsebine (vključujoč video, slike in tekst,novice). Več o njihovem protokolu si lahko preberete na Sitemaps.org ali pa si lahko zgradite vaš lasten zemljevid na XML-Sitemaps.com. Spletni zemljevidi se nahajajo v treh varijantah:

XML (Extensible Markup Language) sitemap
To je najbolj sprejemljiv format za zemljevide. Za iskalnike je členitev zelo enostavna in jo lahko dosežejo s pomočjo množice generatorjev zemljevidov, ki dovoljujejo zrnat nadzor parametrov strani. Ker XML zahteva značko odprtega in zaprtega tipa, so lahko datoteke zelo velike.

RSS (Really Simple Syndication or Rich Site Summary)
RSS zemljevidi so lahki za vzdrževanje in jih lahko enostavno prekodiramo v avtomatsko posodobitev. Čeprav je RSS dialekt XML, ga veliko teže upravljamo zaradi svojih posodobitvenih lastnosti. Format besedila na zemljevidu je en URL na vrstico pa vse do 50000 vrstic. Obenem RSS ne nudi možnosti dodajanja meta podatkov na dotično stran.
iskalniski-roboti
2. Robots.txt
Robots.txt datoteka je produkt Robots Exclusion Protocol – to je datoteka, ki je shranjena na izvornem spletnem direktoriju (npr. www.google.com/robots.txt). Ta datoteka daje navodila avtomatiziranim spletnim robotom, ki obiskujejo našo stran, vključno s spletnimi pajki. S pomočjo ukaza robots.txt lahko lastniki spletnih strani nakažemo katera področja strani bomo zaprli za spletne robote kot tudi katera področja bomo označili, da jih spletni roboti obiščejo z zakasnitvijo. Več o tem si lahko preberete na: robots.txt KnowledgeCenter page.

Ukazi, ki pridejo v poštev pri delu s spletnimi roboti:
Disallow (Ne dovoli): onemogoči robotom dostop do določenih strani ali mape.
Sitemap (Zemljevid): nakazuje področje spletnega zemljevida.
Crawl Delay : nakazuje hitrost v milisekundah, s katero lahko robot prebrska strežnik.

3. Meta roboti
Oznaka Meta roboti ustvari navodila na strani, s katerimi spletne robote pritegne ali zaustavi. Omenjena oznaka mora biti uvrščena v »glavo« HTML dokumenta.

4. Rel=”Nofollow”
Ker povezave lahko delujejo kot volilni glasovi, vam ukaz rel=nofollow omogoča povezavo na vir, medtem ko vaš »glas« umika za namene iskalnika. Dobesedno »nofollow« pove iskalnikom naj ne sledijo povezavi, čeprav jim nekateri iskalniki sledijo zaradi iznajdbe novih strani. Te povezave so nizko ovrednotene v primerjavi s sledljivimi, vendar pa so uporabne v različnih situacijah, ko se povezujete z nezaupnim virom. Pogosto se dve ali več kopij s povsem isto vsebino nahajajo na vaši spletni strani pod različnimi URL-ji. Kot primer lahko navedemo naslednje URL-je, ki se od prvega do zadnjega nanašajo na eno in edino domačo stran:
http://www.example.com/
http://www.example.com/default.asp
http://example.com/
http://example.com/default.asp
http://Example.com/Default.asp

Iskalnikom se dozdeva, da gre za pet različnih strani – ker je vsebina ista na vseh straneh, jo iskalniki razvrednotijo pri uvrščanju na seznam zadetkov. Oznaka Rel=”Nofollow” rešuje ta problem s tem, da pove iskalnim robotom katera stran je edina relevantna in katera predstavlja avtoriteto na področju spletnih rezultatov.

DANAŠNJI SEO SLOVAR

Analitycs: program, ki se uporablja za zbiranje in obdelavo podatkov o določeni spletni strani. Eden izmed najbolj priljubljenih Analitycs programa je brezplačen Google Analytics.

Rel=”Nofollow”: “Nofollow” zagotovi način, da lastnik spletne strani ukaže iskalnikom. »Ne sledite povezavam na tej strani« oz. : »Ne sledite tej povezavi.« Na začetku se je »nofollow« ukaz prikazal v meta oznaki, kjer je iskalnike poučil naj ne sledijo odhodnim povezavam na strani (), kasneje pa se je preoblikoval v oznako Rel=”Nofollow”, s katero so lastniki spletnih strani pridobili bolj podrobno kontrolo: namesto da povejo iskalnikom in robotom naj ne sledijo povezavam na strani, lahko poučijo robote naj ne preplezajo določene povezave. Npr.: sign in

Domača naloga:
Napišite ustrezne ukaze (nekaj jih je navedeno zgoraj) za spletne robote in opazujte kako se vaša spletna stran »obnaša«. Primer, ki ga navajamo na tem mestu (NOINDEX, NOFOLLOW), pove robotu naj dotične strani ne indeksira in naj ne sledi povezavam, ki so na strani. Tudi na ukaz »NOINDEX, FOLLOW« se spletni roboti odzovejo podobno.

<html>
<head>
<title>The Best Webpage on the Internet</title>
<meta name=”ROBOTS” content=”NOINDEX,
NOFOLLOW”>
</head>
<body>
<h1>Hello World</h1>
</body>
</html>

Za nalogo ustvarite ukaz, s katerim boste robotom ukazali naj indeksirajo strani in naj sledijo povezavam, ki so na strani.