Nevsiljeno oglaševanje – Google AdWords

Izboljšane Google AdWords kampanje – Enhanced Campaigns
28. februarja 2013
Relevantnost informacij- Zakaj iskalnik Google doživlja takšne uspehe?
9. marca 2013

Marketing ali trženje je ena izmed glavnih dejavnosti podjetij, ki se na novo vzpostavljajo, iščejo nove kupce in partnerje oz. predstavljajo svoje nove in stare izdelke. Marketing temelji na komunikaciji, saj je večina marketinških aktivnosti povezana s komuniciranjem z uporabniki določenih storitev ali produktov.

Večinoma je marketinška komunikacija vsiljena in temelji na enosmernem odnosu med podjetjem in porabnikom. Porabnik je prav zato pasiven objekt, organizacija oz. podjetje pa izrazito aktiven, kar mu daje tudi moč in privilegiran položaj v tem odnosu. V marketingu so se razvila številna orodja, ki temeljijo na tem odnosu in delujejo na širokem trgu.

Potrošnik tovrstno marketinško upravljanje zazna kot gnečo (clutter), ki je pravzaprav tekmovanje številnih sporočil za porabnikovo pozornost v okviru enega medija. Potrošniki tako lahko opazimo, da se je v preteklih letih dolžina oglasnih blokov na televiziji znatno povečala. Dolžina posameznih oglasov je v resnici krajša, a to pomeni, da se je število oglasov in število informacij, ki jih potrošnik prejme v enem samem oglasnem bloku povečala. Podobno se dogaja tudi pri preostalih medijih, npr. radiu ali tisku, kjer se je količina uredniških vsebin zmanjšala, količina oglasov pa povečala. Spremembe tega razmerja lahko pripišemo predvsem fragmentaciji in segmentaciji medijev.

Koncept gneče je tako mogoče zaslediti v številnih medijih, saj se število komunikacijskih kanalov stalno povečuje, s tem pa tudi načinov dostopanja do potrošnika ter načinov posredovanja (marketinških) sporočil. Potrošnik se tako dnevno sooča s številnimi orodji za komunikacijo, ki mu na vsiljiv način poleg uredniških vsebin posredujejo tudi oglasne vsebine. Zatorej se ni čuditi številnim razpravam, ki smo jim priča v zadnjem času. Odzivi porabnikov na tovrsten način komunikacije so izrazito negativni. Porabniki se tako sami negativno odzivajo na to vsiljeno oglaševanje ter svojo pozornost selektivno kot fizično preusmerjajo. V praksi se to kaže pri preklapljanju med televizijskimi kanali med oglasnimi sporočili, preusmerjanje pozornosti na druge obveznosti ali aktivnosti.

Posledica gneče je torej tudi neučinkovitost komunikacijskih orodij za prenašanje oglasnih sporočil. Ustvarja se namreč začaran krog, saj imajo potrošniki omejeno količino denarja in pozornosti, za kateri tekmujejo številni produkti in storitve. Podjetja in organizacije, ki si želijo zagotoviti več potrošnikov, povečujejo število marketinških aktivnosti, čemur sledi povečanje gneče. Zaključimo lahko, da intenzivno vlaganje v marketinško upravljanje pomeni manjšo učinkovitost oglasnih vsebin ter manjša učinkovitost oglasnih vsebin pomeni intenzivnejše vlaganje v marketinško upravljanje.

vir: David Rožac: Iskalniški marketing – Google AdWords, diplomsko delo, Ljubljana 2007, Fakulteta za družbene vede, str. 8 – 9.