Spletni marketing je več kot oglaševanje

Deset let od nastanka Gmail-a
3. aprila 2014
Vpliv socialnih omrežij na spletni marketing
7. aprila 2014

Pri snovanju strategij za spletni marketing, moramo vzeti v obzir veliko dejavnikov, ki vključujejo tako dognanja iz sodobne psihologije kot nekatera pravila iz klasičnega marketinga. V primerjavi s klasičnim marketingom nam spletni marketing nudi številne prednosti kar se tiče neposrednega nagovarjanja ciljnih skupin po spolu, starosti, lokaciji bivanja itd. ter sprotno merjenje porabe sredstev in učinkovitosti določene strategije. Obenem gre tudi za bolj učinkovito in precizno interakcijo s potencialnimi kupci, saj se lahko hitreje prilagodimo kupčevim željam in potrebam.

Vendar pa spletni marketing ne vključuje zgolj učinkovite marketinške strategije, ki temelji najprej na vzbujanju pozornosti (A-attention) , nato interesa (I-interest) in želje (D-desire), ki uporabnika pripelje do določene akcije (A-action) in zajamčenega zadovoljstva (S-satisfaction), temveč je predpogoj za uspešni spletni marketing kombinacija več dejavnikov kot so: zanimiva in informativna spletna stran oz. taktično zasnovana spletna trgovina, precizno izpeljan email marketing, dinamično vključevanje v socialna omrežja, zakup spletnih oglasnih prostorov in vsestranska optimizacija, s katero »povežemo« razne dejavnosti preko relevantnih ključnih besed v eno homogeno vsebinsko gmoto, ki jo vzporedno oglašujemo na več kanalih.

aida

Spletni marketing, ki ga lahko poimenujemo tudi “digitalni marketing” ali “internetni marketing” je tisti del marketinga v podjetju ali organizaciji, ki uporablja splet kot medij za promocijo in prodajo. Več podjetij se tako odloča za spletno oglaševanje preko Google AdWords, ki omogoča pregledno sestavljanje prodajnih oglasov in učinkovito beleženje njihove uspešnosti. Google AdWords je primerna oblika oglaševanja tako za uveljavljena podjetja, ki svojo kampanjo zasnujejo na vzdrževanju identitete blagovne znamke (branding) kot za neuveljavljena in manjša podjetja, ki predstavljajo široko paleto proizvodov in storitev, s katerimi tekmujejo za naklonjenost obiskovalcev medmrežja. Prednost tovrstnega oglaševanja je v tem, da si lahko naročnik sam izbere na kakšen način bo oglaševal, koliko denarja bo vložil v dnevni ali mesečni proračun in kako bo meril rezultate.
Spletni marketing je v zadnjem desetletju doživel razmah zlasti zaradi tega, ker analize kažejo, da se čedalje več ljudi čez dan nahaja na internetu. Že dijaki in mladostniki v povprečju preživijo kar 4 ure dnevno na spletu, medtem ko je za odrasle, ki uporabljajo internet za poslovne in domače namene, ta številka še višja. Predvidevati velja, da bo spletni marketing tudi v prihodnje dosegel vrtoglav razvoj in da njegov čas šele prihaja.